Fra og med mandag d. 10. maj må alle børn komme i klub igen.

Da vi ikke har lokaler nok til at alle klasser kan holdes adskilt ændrer vi grupperingerne i fritidsklubben, så hver årgang danner én gruppe og har én zone hver dag. Så klubgrupperne er altså ikke de samme som skolegrupperne.

Ændringerne sker med baggrund i undervisningsministeriets retningsliner for SFO og klubtilbud. 

I Ungdomsklubben kommer det samme til at gælde: én årgang fra én skole er én gruppe og hver gruppe må komme 2 aftener om ugen fra kl. 18 - 22. Se nærmere under "Ungdomsklubben".

Læs mere om os ved at klikke på boksene herunder

Skal du have indmeldt eller udmeldt dit barn i fritidsklub eller Ungdomssklub skal det gøres på pladsanvisningen:  Digital pladsanvisning