8964 5699 / MobilePay 534140 // gnisten@favrskov.dk

For 3. årgang

HUSK at aflevere stamkort og indmelde barnet via Pladsanvisningen til enten 1. eller 15. august. Børnene kan starte mandag d. 5. august kl. 8

OM KLUBBEN

Fritidsklubben er en del af Favrskov Ungdomsskole og er et tilbud uden for skoletiden for 4. - 6. klasse på især Rønbækskolen, men alle i aldersgruppen kan meldes ind, hvis de går i skole i Favrskov Kommune. Vi er ikke et pasningstilbud med ind- og udkrydsning og opsyn alle vegne, men et pædagogisk fritids- og aktivitetstilbud, hvor børn og forældre selv aftaler gå-hjem-tider osv. Derfor holder vi også af og til lukket i ferier uden at tilbyde aktiviteter andre steder. Børnene kan komme i klubben efter skole og vi holder åben til kl. 17.30 alle hverdage. I ferier holder vi åben fra kl. 8 -16 og man skal være her inden kl. 10, for da kan vi lukke og tage på tur. I sommerferien er der efter Byrådsbeslutning helt ferielukket i de 4 midterste uger uden alternative aktivitetsmuligheder – til gengæld betales ikke kontingent i juli måned. Der kan heller ikke tilkøbes ekstra pasning i SFO i ferier.

INDMELDELSE:

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Barnet indmeldes på www.favrskov.dk/pladsanvisning med Mit ID – enten pr. d. 1. i eller d. 16 i en måned.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket.

Kontingent  i 2024 pr. måned: 4. klasse 1287 kr. - 5. klasse 1116 kr.  - 6. klasse 980 kr.  

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, forbrug af hobbymaterialer og betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.