8964 5699 / MobilePay 534140 // gnisten@favrskov.dk

Ind og udmeldelse + ferie

Generel INFO om ferie

I påsken tager vi på lejr til Ebeltoft de tre første dage i ferien og holder derfor lukket herhjemme.

I vinterferien, den første og sidste uge af skolernes sommerferie samt i efterårsferien har vi åben fra kl. 8 - 16 og man bør komme inden kl. 10, da vi ofte lukker og tager på tur i ferierne. Man behøver ikke have madpakke med i ferier - klubben sørger for gratis frokost. Der er ingen tilmelding til ferieåben. 

Man kan ikke tilkøbe pasning i SFO, når klubben er ferielukket og kommunen tilbyder ikke andre aktivitetsmuligheder.

I sommerferien har vi helt lukket i de fire midterste uger af skoleferien. Dvs. at i 2024 har vi ferieåben fra kl. 8 - 16 i uge 27 og 32 og lukket i ugerne 28, 29, 30 og 31. De kommende 4. klasser kan derfor først starte i klub mandag d. 5. august.

Vi har også lukket mellem jul og nytår samt Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

IND- og UDMELDELSE

Du kan ind- eller udmelde dit barn i fritidsklub pr. d. 1. eller. d. 16. i en måned. Bemærk, at der er en måneds udmeldelsesfrist.

I Ungdomsklubben kan man udmeldes pr. kommende 1. i en måned.  Ind- og udmeldelse foregår med Mit ID på www.favrskov.dk/pladsanvisning

Klubben udleverer et stamkort, som afleveres i klubben igen i udfyldt stand.  Eller I kan printe det herfra:

stamkort Fritidsklub.pdf

stamkort ungdomsklub.pdf

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Kontingent  i 2024 pr. måned:   4. klasse 1287 kr.   5. klasse 1116 kr.    6. klasse 980 kr.     Ungdomsklub  130 kr.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket.

6. klasse udmeldes automatisk af fritidsklub pr. 31.07.

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, evt. forbrug af hobbymaterialer og evt. betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.