8964 5699 / MobilePay 534140 // gnisten@favrskov.dk

Ind og udmeldelse + ferie

I 2023 har børnene 7 ugers skolesommerferie.

Fritidsklubben har ferieåben fra kl. 8 - 16 i uge 26, 31 og 32 og helt lukket i uge 27, 28, 29 og 30.

De kommende 4. klasser kan starte i klub mandag d. 31. juli 2023.

Generel INFO om ferie

I påsken tager vi på lejr til Ebeltoft de tre første dage i ferien og holder derfor lukket herhjemme.

I vinterferien, den første og sidste uge af skolernes sommerferie samt i efterårsferien har vi åben fra kl. 8 - 16 og man bør komme inden kl. 10, da vi ofte tager på tur i ferierne. Man behøver ikke have madpakke med i ferier - klubben sørger for gratis frokost. Der er ingen tilmelding til ferieåben. 

Man kan ikke tilkøbe pasning i SFO, når klubben er ferielukket og kommunen tilbyder ikke andre aktivitetsmuligheder.

I sommerferien har vi helt lukket i de fire midterste uger af skoleferien. Vi har også lukket mellem jul og nytår samt Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

IND- og UDMELDELSE

Du kan ind- eller udmelde dit barn i fritidsklub pr. d. 1. eller. d. 16. i en måned. Bemærk, at der er en måneds udmeldelsesfrist.

I Ungdomsklubben kan man udmeldes pr. kommende 1. i en måned.  Ind- og udmeldelse foregår med Nem ID på www.favrskov.dk/pladsanvisning

Klubben udleverer et stamkort, som afleveres i klubben igen i udfyldt stand.  Eller I kan printe det herfra:

stamkort Fritidsklub.pdf

stamkort ungdomsklub.pdf

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Kontingent  i 2022 pr. måned:   4. klasse 1211 kr.   5. klasse 1050 kr.    6. klasse 922 kr.     Ungdomsklub  123 kr.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket.

6. klasse udmeldes automatisk af fritidsklub pr. 31.07.

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, evt. forbrug af hobbymaterialer og evt. betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.