8964 5699 / MobilePay 534140 // gnisten@favrskov.dk

Takstoversigt fra Favrskov Kommune

Takster i kr. for 2022

Kommunale Fritidstilbud

Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

Klubtilbud 4. klasse : 1.168,00/mdr

Klubtilbud 5. klasse : 1012,00/mdr

Klubtilbud 6. klasse : 889,00/mdr

Morgenpasning, tilkøb (i SFO) 568,00/mdr

Der ydes søskenderabat og der er mulighed for at søge om økonimisk friplads efter kommunens regler.

Ungdomsklub

Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

For 7. klasse til 18 år : 119,00/mdr.

Se mere på Kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/takster-boern-og-skole-omraadet