8964 5699 / MobilePay 534140 // gnisten@favrskov.dk

Priser

Takster i kr. for 2023

Kommunale Fritidstilbud

Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

Klubtilbud 4. klasse : 1.211 pr. md

Klubtilbud 5. klasse : 1.050 pr. md

Klubtilbud 6. klasse : 922 pr. md

Der ydes søskenderabat og der er mulighed for at søge om økonimisk friplads efter kommunens regler.

Ungdomsklub

Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

For 7. klasse til 18 år : 123 pr. md

Se mere på Kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/takster-boern-og-skole-omraadet