For 3. årgang

Vi har åben i uge 32 fra kl. 8 - 16 og derefter har vi åben fra skolen ringer ud og til kl. 17.30 hver dag - også fredag.

De nye 4. klasser må starte mandag d. 3. august

LINK til vores nye  folder om klubben.pdf

INDMELDELSE:

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Barnet indmeldes på www.favrskov.dk/pladsanvisning med Nem ID – enten pr. d. 1. i eller d. 16 i en måned.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket.

Kontingent  i 2020 pr. måned: 4. klasse 1130 kr. - 5. klasse 979 kr.  - 6. klasse 860 kr.  -  Ungdomsklub  115 kr.

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, forbrug af hobbymaterialer og evt. betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.

Stamkortet udfyldes og afleveres direkte til klubben.

OM KLUBBEN

Fritidsklubben er en del af Favrskov Ungdomsskole og er et pædagogisk fritids- og aktivitetstilbud uden for skoletiden for   4. - 6. klasse på især Rønbækskolen, men alle i aldersgruppen kan meldes ind, hvis de går i skole i Favrskov Kommune. Vi er ikke et pasningstilbud med ind- og udkrydsning og opsyn alle vegne, men et pædagogisk fritids- og aktivitetstilbud, hvor børn og forældre selv aftaler gå-hjem-tider osv. Derfor holder vi også af og til lukket i ferier uden at tilbyde aktiviteter andre steder. Børnene kan komme i klubben efter skole og vi holder åben til kl. 17.30 alle hverdage. I ferier holder vi åben fra kl. 8 -16 og man skal være her inden kl. 10, for da kan vi lukke og tage på tur. I sommerferien er der efter Byrådsbeslutning helt ferielukket i de 4 midterste uger uden alternative aktivitetsmuligheder – til gengæld betales ikke kontingent i juli måned. Der tilbydes heller ikke ekstra pasning i SFO i ferier.

Hver dag har vi eftermiddagsmad. Det er et let måltid, der ikke kan erstatte frokostpakken, og det koster 5 kr. pr. gang. Man betaler kun, hvis man spiser med. Vi skriver op og så bliver der ca. en gang i kvartalet sendt Jer en regning til Jeres E-box. På regningen kommer også beløb for de ting, børnene laver i de kreative værksteder samt betaling for eventuelle ture: biografture, svømmehal, bowling, Djurs sommerland, påskelejr osv. Børnene skal altså aldrig have kontanter med til mad og andre ting - kun evt. lommepenge på ture. Til ture vil der oftest komme information til Jer på mail, men vi tager også tit på spontane småture i vores minibus.

 I sommerperioden har vi en dag om ugen adgang til ungdomsskolens motorbane på Ølstedvej, hvor man kan køre på minicrosser, ATV, gamle personbiler og BMX-cykler. Og vi har mulighed for at tage på vores fælles sejlcenter ved Kaløvig havn, hvor vi kan sejle i speedbåd, stå på vandski, fiske og sejle i havkajak. Vi tager også til Hammel, hvor Ungdomsskolen råder over 2 haller med skateboardramper og klatrevægge.

Inde i huset har vi grov-værksted, hobbyrum, systue, 6. kl. rum, café med spil, pool, arkademaskine og I Pads, pigerum, musikrum, PCer med internet og spilkonsoller samt en stor sal til boldspil, diskotek, film osv. Vi går i svømmehallen hver onsdag, har diskoteker, spiller banko og meget mere.  

Vi har vores egen blå minibus til rådighed og så deler vi en rød minibus med Hinnerup Fritidscenter. I hver bus kan vi have 8 børn med på ture til f.eks. Bazar Vest, sejlcenter, motorbane osv. eller også tager vi toget til Århus i bio, til bowling, på shoppetur osv. Busserne bruges også til indkøb, tur på genbrugspladsen, kørsel af materiel og lånes ikke ud.

Vi har et dejlig udeareal ved klubben med multibane, hængekøjer, petanque og beachvolley, mulighed for fiskeri i Rønbæksøen og klatre- og rapellingbane i træerne. En gang om måneden har vi udedag, hvor vi laver bålmad og en masse udeaktiviteter og først går ind kl. 16.30 og vi har også et udendørs naturværksted. En gang om ugen er eftermiddagsmaden over bål og gratis.