For 3. årgang

LINK til vores nye  folder om klubben.pdf

INDMELDELSE:

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Barnet indmeldes på www.favrskov.dk/pladsanvisning med Nem ID – enten pr. d. 1. i eller d. 16 i en måned.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket.

Kontingent  i 2020 pr. måned: 4. klasse 1130 kr. - 5. klasse 979 kr.  - 6. klasse 860 kr.  -  Ungdomsklub  115 kr.

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, forbrug af hobbymaterialer og evt. betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.

Stamkortet udfyldes og afleveres direkte til klubben.

OM KLUBBEN

Fritidsklubben er en del af Favrskov Ungdomsskole og er et pædagogisk fritids- og aktivitetstilbud uden for skoletiden for   4. - 6. klasse på især Rønbækskolen, men alle i aldersgruppen kan meldes ind, hvis de går i skole i Favrskov Kommune. Vi er ikke et pasningstilbud med ind- og udkrydsning og opsyn alle vegne, men et pædagogisk fritids- og aktivitetstilbud, hvor børn og forældre selv aftaler gå-hjem-tider osv. Derfor holder vi også af og til lukket i ferier uden at tilbyde aktiviteter andre steder. Børnene kan komme i klubben efter skole og vi holder åben til kl. 17.30 alle hverdage. I ferier holder vi åben fra kl. 8 -16 og man skal være her inden kl. 10, for da kan vi lukke og tage på tur. I sommerferien er der efter Byrådsbeslutning helt ferielukket i de 4 midterste uger uden alternative aktivitetsmuligheder – til gengæld betales ikke kontingent i juli måned. Der tilbydes heller ikke ekstra pasning i SFO i ferier.