Ind- og udmeldelse + ferie

Du kan ind- eller udmelde dit barn i fritidsklub pr. d. 1. eller. d. 16. i en måned. Bemærk, at der er en måneds udmeldelsesfrist.

I Ungdomsklubben kan man udmeldes pr. kommende 1. i en måned.  Ind- og udmeldelse foregår med Nem ID på www.favrskov.dk/pladsanvisning

Klubben udleverer et stamkort, som afleveres i klubben igen i udfyldt stand.

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Kontingent  i 2020 pr. måned:   4. klasse 1130 kr.   5. klasse 979 kr.    6. klasse 860 kr.     Ungdomsklub  115 kr.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket. 6. klasse udmeldes automatisk pr. 31.07, så de må gerne komme i uge 27.

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, evt. forbrug af hobbymaterialer og evt. betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.

INFO om ferie

I påsken tager vi på lejr til Ebeltoft de tre første dage i ferien og holder derfor lukket herhjemme.

I sommerferien 2020 har vi lukket uge 28, 29, 30 og 31 og åben fra kl. 8 - 16 i uge 27 og 32.

Generel information om ferier:
I vinterferien, den første og sidste uge af sommerferien samt i efterårsferien har vi åben fra kl. 8.00 - 16.00 og man bør komme inden kl. 10.00, da vi ofte tager på tur i ferierne. Man behøver ikke have madpakke med i ferier - klubben sørger for (gratis) frokost. Der er ingen tilmelding til ferieåben. Vinterferien i 2020 holdes i Hinnerup fritidscenter, Skovvej 12C, med personale fra Rønbæk hele ugen.
Vi tilbyder ikke morgenpasning i ferier, for morgenpasning foregår i SFO - også for 4. - 6. kl - og man skal være tilmeldt morgenpasning.

Man kan heller ikke tilkøbe pasning i SFO, når klubben er ferielukket og kommunen tilbyder ikke andre aktivitetsmuligheder.

I sommerferien har vi helt lukket i de fire midterste uger af skoleferien. Vi har lukket mellem jul og nytår samt Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.