Ind- og udmeldelse + ferie

I sommerferien 2021

er fritidsklubben åben fra kl. 8 - 16 i uge 26 og 31, men helt lukket i ugerne 27, 28, 29 og 30.

Generel INFO om ferie

I påsken tager vi på lejr til Ebeltoft de tre første dage i ferien og holder derfor lukket herhjemme.

I vinterferien, den første og sidste uge af skolernes sommerferie samt i efterårsferien har vi åben fra kl. 8.00 - 16.00 og man bør komme inden kl. 10.00, da vi ofte tager på tur i ferierne. Man behøver ikke have madpakke med i ferier - klubben sørger for gratis frokost. Der er ingen tilmelding til ferieåben. Vi tilbyder ikke morgenpasning i ferier, for morgenpasning foregår i SFO - også for 4. - 6. kl - og så skal man være tilmeldt morgenpasning.

Man kan heller ikke tilkøbe pasning i SFO, når klubben er ferielukket og kommunen tilbyder ikke andre aktivitetsmuligheder.

I sommerferien har vi helt lukket i de fire midterste uger af skoleferien. Vi har også lukket mellem jul og nytår samt Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

IND- og UDMELDELSE

Du kan ind- eller udmelde dit barn i fritidsklub pr. d. 1. eller. d. 16. i en måned. Bemærk, at der er en måneds udmeldelsesfrist.

I Ungdomsklubben kan man udmeldes pr. kommende 1. i en måned.  Ind- og udmeldelse foregår med Nem ID på www.favrskov.dk/pladsanvisning

Klubben udleverer et stamkort, som afleveres i klubben igen i udfyldt stand.  Eller I kan printe det herfra:

stamkort Fritidsklub.pdf            stamkort Ungdomsklub.pdf 

Der betales kontingent i fritidsklubben og der ydes søskenderabat = ½ pris på den billigste plads. Der er mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads efter kommunens regler.

Kontingent  i 2021 pr. måned:   4. klasse 1145 kr.   5. klasse 992 kr.    6. klasse 871 kr.     Ungdomsklub  117 kr.

Juli er kontingentfri, da klubben er lukket. 6. klasse udmeldes automatisk pr. 31.07, så de må gerne komme i uge 27.

Herudover kommer betaling for eftermiddagsmad, evt. forbrug af hobbymaterialer og evt. betaling for deltagelse i nogle af vore ture og aktiviteter.

Regning for dette sendes cirka hvert kvartal til Jeres E-box.