Ungdomsskolens bestyrelse

 

Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer:
1 repræsentant udpeget af Byrådet.
2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
3 forældrerepræsentanter eller - såfremt der ikke kan vælges nok forældrerepræsentanter - lokale repræsentanter med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.
2 medarbejderrepræsentanter.
3 elev- eller klubrepræsentanter

Bestyrelsen sidder i 4 år i samme periode som Byrådet.