Praktikstedsbeskrivelse

 

Praktikstedsbeskrivelse for fritids- og ungdomsklubberne under Favrskov Ungdomsskole

Favrskov Ungdomsskole driver 6 fritidsklubber og 6 ungdomsklubber i Favrskov kommune.

Vi kører efter ungdomsskoleloven og man kan se mere om ungdomsskolen på www.u-f.dk.

Som studerende kan du ikke vælge en bestemt klub, da vi skiftes til at være praktiksted, men du vil komme til at arbejde både i fritids- og ungdomsklub enten i Hammel, Hinnerup eller Søften.

Dine kolleger

Personalegruppen i klubberne er sammensat af både ikke-uddannede, uddannede pædagoger og folk med klubpædagog-uddannelse. Der er et tæt samarbejde mellem de 6 fritidscentre og mellem de 6 ungdomsklubber og de enkelte daglige ledere danner et ledelsesteam med ungdomsskoleinspektør Palle Andersen som øverste chef.

Målgruppen

Vi har overvejende normalt fungerende børn, men vi løser også specialpædagogiske opgaver omkring børn med særlige behov, diagnoser og sociale vanskeligheder.

Det overordnede pædagogiske virke i klubben er at børnene skal have et trygt sted at være, at deres tid her er fri-tid, at de skal lære at tage ansvar for deres eget liv og at sociale relationer og fælles aktiviteter er i fokus.

I fritidsklubben går børnene fra 4.- 6. klasse om eftermiddagen (Søften har dog SFO-gruppe for 3. klasse) og der er diverse aktiviteter og ture. Fra 7. klasse og op til 18 år, kan unge gå i ungdomsklubben 3 aftener om ugen.

Hverdagen i vores fritidscentre

består i at børnene kommer i klub efter skole  og vi har åben til kl. 17.30. Der serveres eftermiddagsmad og hverdagen er bygget op omkring fritid og aktiviteter og børnene kan/skal vælge til og fra. Vi prøver at skabe en kultur, hvor de kan hygge med hinanden, spille computer, være aktive i værksteder, musikrum, fællesområder og sportssal samt på vores udearealer. Vi har mange aktiviteter ud af huset, minibusser til rådighed og mulighed for at tage på sejlcenter, klatrevæg, skatehal og motorbane.

Klubbens medarbejdere har desuden forskellige opgaver så som SSP, sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand, MED-udvalg, planlægningsudvalg og netværksmøder omkring enkelte børn og vi har samarbejde/personalefællesskab med Ungdomsskole og samarbejde med folkeskolerne.

I Ungdomsklubben kan de unge møde hinanden i et frit og socialt miljø 3 aftener om ugen. De fleste medarbejdere arbejder både i Fritids- og ungdomsklub.

Kerneopgave og kerneydelse

Ungdomsskolen samt Fritids- og Ungdomsklubberne tilbyder alle Favrskov kommunes børn og unge i alderen fra 3. klasse og op til 25 år en bred vifte af positive og udviklende fritidsaktiviteter i en række forskelligartede pædagogiske, fritids- og undervisningsmiljøer.

I disse udviklingsmiljøer kan børnene og de unge skabe positive sociale fællesskaber på tværs af alder og køn, udvikle kompetencer og dygtiggøre sig. De kan være medbestemmende, tage ansvar og aktivt udvikle sig til at tage del i det demokratiske samfund.

Særligt fokus er der på børn og unge, som på grund af sociale vanskeligheder eller andre forhold har stort behov for at skabe positive kontakter og venskaber med andre børn, unge og voksne.

Vi arbejder ud fra en socialpædagogisk tilgang med inklusion og anerkendende relation som bærende princip. Den fælles opgave er desuden at bibringe børnene og de unge oplevelser, viden og læring i et tolerant og positivt fritidsmiljø, hvor de møder engagerede voksne rollemodeller.

De ansatte holder fingeren på pulsen i forhold til hvad der rører sig blandt de unge i kommunen, således at vi til stadighed tilpasser vores virksomhed så den matcher børnene og de unges ønsker og behov. Og vi arbejder ud fra det fælles værdigrundlag TRUMF = Tryghed Rummelighed Udvikling Minder Fællesskab

Den studerende

Den første tid sonderer den studerende terrænet, derefter afholder han/hun og vejleder et ugentligt møde af en times varighed eller længere efter behov. Der skal opfordres til refleksion og til at indgå i så mange aktiviteter som muligt i de forskellige tilbud.

Den studerendes arbejdstid lægges således:

Fritidsklub 5 dage om ugen, et ugentligt personalemøde samt Ungdomsklub 2 aftener pr. uge. Dertil kan komme flere aftener, overnatninger, lejr og evt. lørdag/søndagsarbejde med arrangementer og ture, så det er godt at være fleksibel. Den studerende skal ikke arbejde alene.

Institutionen ønsker at den studerende

- oplever tryghed og får mulighed for at være åben og ærlig.

- bliver bekendt med institutionens pædagogiske holdning og værdigrundlag

- får indsigt i institutionens organisationsplan.

- får indsigt i institutionens lokale miljø og dennes brugergruppe

- modtager fagligt kvalificeret vejledning og støtte

- får mulighed for at arbejde med sin personlige og faglige udvikling

- møder åbne og samarbejdsvillige kollegaer og samarbejder aktivt i personalegruppen

- er åben, spørgende og aktiv og udforsker og afprøver muligheder

- udvikler engagement, ansvarlighed, overblik og selvstændighed

- øver sig i at planlægge og gennemfører pædagogiske forløb

- reflekterer over egen faglighed og identitet

- arbejder med at afklare sin faglige bevidsthed og identitet

- udviser initiativer og tager ansvar for egen læring